منحنی ایران اسلامی مسئولان بازیگران ناصر ملک مطیعی

منحنی: ایران اسلامی مسئولان بازیگران ناصر ملک مطیعی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری ما به افطاری نخواهیم رفت / پاسخ پرویز پرستویی به افطاری مدیر جمهور

پرویز پرستویی منشتر شدن نامه دعوت مدیر جمهور جهت حضور در افطاری در اینستاگرامش نوشت:

ما به افطاری نخواهیم رفت / پاسخ پرویز پرستویی به افطاری مدیر جمهور

پاسخ پرویز پرستویی به افطاری مدیر جمهور: ما به افطاری نخواهیم رفت

عبارات مهم : افطاری

پرویز پرستویی منشتر شدن نامه دعوت مدیر جمهور جهت حضور در افطاری در اینستاگرامش نوشت:

ما به افطاری نخواهیم رفت / پاسخ پرویز پرستویی به افطاری مدیر جمهور

پست موقت

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاى رييس جمهور

سلام. ضمن سپاس از دعوت حضرتعالى به عرض ميرساند كه با توجه به شرايط بد اقتصادى و روحى مردم كشورمان باور اين حقير بر اين استوار است كه چنين گرد هم آيى هايى كه مستلزم صرف هزينه هاى زياد است (و تعدادشان هم كم نيست)شايد حداقل از نگاه بنده و تعدادى از همكارانم چندان ضرورى نباشد.

پرویز پرستویی منشتر شدن نامه دعوت مدیر جمهور جهت حضور در افطاری در اینستاگرامش نوشت:

نيك ميدانم كه نشانه شما از اين مهمانى افطار شنيدن حرف ها و بيان مشكلات جامعه هنرى از زبان آنهاست. ولی تجربه چند سال اخير نشان داده كه شما حتى بيش از ما به اين مشكلات واقفيد و آنها را به بهانه هاى متفاوت بيان ميداريد. ولی ظاهرا ما بايد فقط دلخوش باشيم كه شما در كنار ما هستيد و اين مشكلات را ميدانيد و ميگوييد.چرا كه ظاهرا شما هم دنبال گوش شنوايى هستيد كه مشكلات را حل كند و از اين نظر دقيقا مانند ماييد. درخواستهاى ما و ساير اقشار مردم اينروزها چندان تفاوتى با هم ندارد. همه در يك كشتى هستيم و چشم اميد به دلیری و عمل گرايى ناخدا بسته ايم.

باشد كه به صخره نا اميدى برنخوريم كه سخت ترين صخره ها هست. در پايان اضافه میکنیم که شايد اگر شما رييس جمهور نبوديد اكنون همين امكان براى ابراز نظر نيز فيلتر شده است بود و همين كوچك هم نتيجه راى به شماست.اينها را درك ميكنيم و ممنونيم ولی شما هم ما را درك كنيد.

يا على

ما به افطاری نخواهیم رفت / پاسخ پرویز پرستویی به افطاری مدیر جمهور

پرویز پرستویی

واژه های کلیدی: افطاری | رييس جمهور | پرویز پرستویی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz